Uncategorised

Czy potrafimy segregować śmieci? Pismo UM w Łomży

W lipcu br. wejdą w życie nowe, ujednolicone dla całego kraju, zasady segregacji odpadów komunalnych: szkoło do zielonego pojemnika, papier do niebieskiego, metale i plastik do żółtego, a resztki kuchenne do brązowego. W ich rezultacie każdy budynek zamiast trzech pojemników na różne rodzaje odpadów będzie miał cztery, dzięki czemu więcej odpadów ma podlegać recyclingowi.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Łomża zwrócił się z prośbą do Spółdzielni Mieszkaniowych, Wspólnot Mieszkaniowych w Łomży o podjęcie współpracy mającej na celu zwiększenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Poniżej przedstawiamy treść pisma. W najbliższych dniach zostanie rozkolportowana ulotka do mieszkańców naszego osiedla z informacją jak segregować śmieci. 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" zwraca się z uprzejmą prośbą o przestrzeganie zasad segregacji odpadów. 

 

 

Search