Uncategorised

Apel do mieszkańców użytkujących ogródki działkowe

Przypominamy, że obowiązkiem osób posiadających ogródki jest:

- dbanie o porządek na terenie ogródka,

- koszenie trawy,

- przycinanie żywopłotu do wysokości 120 cm,

- dbanie o należyty stan techniczny i wygląd ogrodzenia,

- zachowanie rekreacyjno-ozdobnego charakteru.

Administracja osiedla SM "Perspektywa" w Łomży

Search