Uncategorised

Komunikat - w całym mieście nie będzie ciepłej wody

MPEC SP. z o.o. zawiadamia, że w dniach od 5.06.2017 godz. 6.00 do 08.06.2017 godz. 22.00 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej wody do wszystkich obiektów zasilanych z sieci ciepłowniczej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o.

Przerwa podyktowana jest koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjno-remontowych w źródle ciepła, co wiąże się z całkowitym wyłączeniem na ww. okres Ciepłowni Miejskiej.

Wykonywane będą m.in.:

1. Wymiana gwarancyjna zasuwy spalin przed czopuchem.

2. Czyszczenie kanałów spalin.

3. Wymiana armatury w układzie technologicznym Ciepłowni Miejskiej.

Wykonanie powyższych robót nie jest możliwe w trakcie normalnej eksploatacji ciepłowni - jedynego źródła ciepła dla mieszkańców Łomży korzystających z m.s.c.. Kanały spalin powinny być odpowiednio wystudzone i wolne od przepływu spalin, stąd żaden z kotłów nie może pracować.

Okres wyłączenia ciepłowni, MPEC wykorzysta również na dokonywanie przełączeń niektórych pdcinków przebudowanej lub nowo wykonywanej sieci ciepłowniczej, tak aby uniknąć kolejnych, lokalnych przerw w dostawie ciepłej wody.

Wykonywane w okresie letnim przeglądy techniczne zdecydowanie zwiększą pewność i niezawodność dostarczania ciepła w sezonie grzewczym.

Za wynikające z tego tytułu niedogodności MPEC bardzo przeprasza.

Search