Uncategorised

Informacja z X Walnego Zgromadzenia Członków SM Perspektywa

Podczas dwudniowego X Walnego Zgromadzenia Członków SM “Perspektywa” odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium nowemu zarządowi Spółdzielni. Prezes Zarządu Leszek A. Konopka, Zastępca Prezesa Zarządu Robert Chaberek oraz Członek Zarządu Milena Skrzecz otrzymali absolutorium uzyskując w głosowaniu po 103 na 107 głosów każdy.

Członkowie podczas walnego zgromadzenia głosowali również nad absolutorium za działalność poprzedniego zarządu tj. Prezesa Zbigniewa Lipskiego oraz członkini poprzedniego zarządu Anny Choińskiej, osoby te nie uzyskał absolutorium głosami odpowiednio 2 na 107 oraz 0 na 107.

Rada Nadzorcza w dniu 29 września 2016 r. podjęła decyzję o powołaniu nowego Zarządu w składzie: Leszek A. Konopka – Prezes Zarządu, Robert Chaberek – Zastępca Prezesa Zarządu – dotychczasowy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz Milena Skrzecz – Członek Zarządu. Tym samym zarzucając poprzedniemu zarządowi brak konstruktywnej i efektywnej współpracy z Radą Nadzorczą, co skutkowało utratą zaufania do Prezesa Zarządu SM „Perspektywa” w Łomży. Nieprzyjmowaniem do wiadomości informacji dotyczących wykazanych licznych nieprawidłowości w Spółdzielni i nierespektowanie w tym zakresie zaleceń demokratycznie wybranej Rady Nadzorczej SM „Perspektywa” w Łomży. Nepotyzm przejawiający się faworyzowaniem członków rodziny przy obsadzaniu stanowisk w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży oraz brak transparentności i jawności w wielu aspektach działalności Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”.

W 2017 roku kontynuowane będą prace termomodernizacyjne na budynkach zrealizowanych w technologii OWT-67 w latach 1983-1992. Kolejność termomodernizacji została ustalona przez Zarząd i zatwierdzona przez Radę Nadzorczą według terminów oddania budynków do użytku. Zakres termomodernizacji obejmuje: docieplenie i wzmocnienie ścian zewnętrznych budynków, nadanie kolorystyki elewacji, remont posadzek polegający na skuciu starej, położenie izolacji poziomej, wylanie nowej posadzki i ułożenie gresu oraz wymianę balustrad balkonowych. W 2017 roku termomodernizację przewidziano na 7 budynkach: Księżnej Anny 1, 3, 5, 7, 9, 14, 16. Kontynuowanie będą działania remontowo-modernizacyjne poprawiające stan techniczny i estetyczny zasobów mieszkaniowych zgodnie z planem remontów na 2017r. zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą.

Kontynuowana będzie realizacja inwestycji mieszkalnych wraz z infrastrukturą techniczną.
a) budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z windami – Szmaragdowa 8. Termin zakończenia- grudzień 2017;
b) w maju 2017r. przewidziano rozpoczęcie realizacji następnego budynku wielorodzinnego przy ul. Szmaragdowej 10;
c) w związku z dużym zainteresowaniem nabyciem mieszkań w naszych zasobach, Zarząd Spółdzielni podjął działania w celu pozyskania terenów pod budowę budynków mieszkalnych:
–  w pierwszej kolejności pod inwestycje zostanie przeznaczony teren po parkingu strzeżonym przy ul. Księcia Janusza, w miesiącu kwietniu 2017r. Zarząd Spółdzielni wystąpił do Urzędu Miejskiego o warunki zabudowy;
– w celu pozyskania dodatkowych terenów przeznaczonych na budowę budynków prowadzone są rozmowy z właścicielami działek położonych w sąsiedztwie terenów należących do Spółdzielni.  

Zarząd chce również pozyskać dodatkowe środki finansowe z Programów Unijnych celem wsparcia funduszu remontowego (np. białe certyfikaty).

 

Opublikował: Robert Chaberek

Search