Uncategorised

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży ul. Kazańska 1 ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej wszystkich branż budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Księcia Janusza I w Łomży. 

Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, ul. Kazańska nr 1, 18-400 Łomża pokój nr 16 (sekretariat) do dnia 25.09.2017 do godz. 12.00.

Informacji udziela Pani Alicja Milewska, pokój nr 14-15 ul. Kazańska 1 w Łomży w godzinach od 8.00 do 12.00 tel. 86 218 24 91 wew. 36.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Więcej informacji w sekcji "PRZETARGI".

 

Opublikował: Robert Chaberek

Search