Uncategorised

SM Perspektywa informuje

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa informuje, że zawarł z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. porozumienie w ramach którego strony uzgodniły, iż od 1 maja 2019 roku instalacje c.w.u. znajdujące się w zasobach mieszkaniowych spółdzielni będą pracować całodobowo. 

Search