Uncategorised

Dziękujemy

Szanowni Państwo!

Mieszkańcy SM „Perspektywa” w Łomży

             Dobiega końca kadencja Rady Nadzorczej naszej spółdzielni.  Działania RN determinowała ustawa „Prawo spółdzielcze”, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, statut spółdzielni, regulamin oraz plan pracy RN na każdy rok.

Priorytetem RN były działania dotyczące, m. in. zmian w regulaminie organizacyjnym spółdzielni, termomodernizacja zasobów mieszkaniowych, działań inwestycyjnych, wykorzystania funduszu remontowego, rozliczeń centralnego ogrzewania, racjonalnego gospodarowania środkami finansowymi, ładu i porządku na osiedlu, wnioski i ustalenia organów kontrolujących spółdzielnię, reagowania Zarządu na potrzeby mieszkańców.

             Trzy mijające lata były czasem konstruktywnej pracy i odpowiedzialnego sprawowania swojego mandatu przez każdego z członków RN.

Podejmowaliśmy różnorodne działania służące naszym Mieszkańcom. Warto wymienić, chociaż niektóre, np.: możliwość sprawdzenia stanu swojego konta drogą elektroniczną, pozyskanie funduszy unijnych na odnawialne źródła energii i instalowanie pompy cieplnej, termomodernizacja budynków, inwestycje, które wzbogacają zasoby mieszkaniowe SM „Perspektywa”, modernizacje placów zabaw, dróg, parkingów. Ponadto powołano klub seniora, kasę, która umożliwia dokonanie wpłat bez konieczności korzystania z poczty, zmianę strony internetowej spółdzielni na bardziej przyjazną, zapoczątkowano wymianę wind, o co wnioskowali Mieszkańcy. Wspieraliśmy również dzieci i dorosłych znajdujących się w bardzo trudnych warunkach życiowych.

Należy również zauważyć pozytywną zmianę w zakresie obsługi Mieszkańców przez pracowników spółdzielni.

Warto dodać, że na terenie naszej spółdzielni były i będą realizowane zadania
z budżetu obywatelskiego, co udało się również dzięki zaangażowaniu wielu z Państwa.

             Dziękujemy za współpracę z Mieszkańcami, za wszystkie sygnały, propozycje, uwagi, również te krytyczne. To ważne, byśmy mieli poczucie odpowiedzialności za nasze wspólne dobro.

Mamy świadomość, że wiele jeszcze można zmienić, poprawić, zaproponować.

Zapraszamy Mieszkańców do konstruktywnej współpracy, do kontaktu z Zarządem Spółdzielni i z nowo wybraną Radą Nadzorczą.

  

W imieniu członków Rady Nadzorczej SM „Perspektywa”

Dorota Szymonowicz – przewodnicząca RN

Search