Uncategorised

Broszura informacyjna - "Jeśli nadejdzie kryzys"

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku udostępnia broszurę informacyjną, która ma pomóc w przygotowaniu się do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (zagrożenia) i w ramach powszechnej samoobrony.

Obecny świat daje nam wiele możliwości oraz ułatwia życie na wielu płaszczyznach. Jednak obok rozwoju cywilizacyjnego występują liczne zagrożenia takie jak: masowe wypadki komunikacyjne, występowanie ekstremalnych warunków pogodowych, cyberataki na systemy teleinformatyczne, zakłócenia w dostawie energii elektrycznej lub gazu czy najbardziej skrajne zagrożenie – konflikt militarny. Jeśli sobie ich nie uświadomisz i jeśli nie będziesz choć w niewielkim stopniu do nich przygotowany, to mogą się stać dla Ciebie ogromnym wyzwaniem.

W broszurze zostały przedstawione z jednej strony ogólne informacje o systemie bezpieczeństwa naszego państwa, zaś z drugiej aspekty, na tyle generalne, żeby w sytuacjach kryzysowych móc je wykorzystać do ochrony własnej, swojej rodziny oraz najbliższego otoczenia – sąsiadów.

Informacje zawarte w tej broszurze powinny pomóc w przygotowaniu się na wypadek zagrożeń.

Broszura informacyjna - POBIERZ

Search