Uncategorised

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont dachu część C, Mazowiecka 6 w Łomży

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży ul. Kazańska 1, ogłasza przetarg nieograniczony na Remont dachu część C, Mazowiecka 6 w Łomży.

Termin realizacji robót: do października 2020 r.

Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża pokój nr 16 (sekretariat) do dnia 09.07.2020 r. do godz. 15.00.

Z warunkami przetargu można zapoznać się na stronie internetowej spółdzielni www.smperspektywa.pl lub w siedzibie spółdzielni w Łomży przy ul. Kazańskiej 1. Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są: Alicja Milewska oraz Jarosław Dzierzgowski.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Search