Uncategorised

Granty OZE przyznane na instalacje PV

 

Granty OZE

Opis przedsięwzięcia:

Projekt realizowany jest w ramach Programu TERMO, którego jedną z form wsparcia jest grant OZE. Grant przysługuje na realizację przedsięwzięcia polegającego na zakupie, montażu, budowie lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii. Granty są elementem Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Finansowane są z budżetu środków europejskich lub z Polskiego Funduszu Rozwoju.

W maju 2024r. wystąpiliśmy do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) z wnioskami o przyznanie grantu OZE dla dwóch budynków wielorodzinnych zlokalizowanych przy ulicy Sybiraków. Zakres przedsięwzięcia obejmuje montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 60,20 kWp.

Cel przedsięwzięcia:

Montaż instalacji fotowoltaicznej na dwóch budynkach wielorodzinnych, który pozytywnie wpłynie na zwiększenie efektywności energetycznej budynków poprzez wykorzystanie energii słonecznej do zasilania instalacji elektrycznej części wspólnych budynku co w konsekwencji do obniżenia kosztów ponoszonych przez mieszkańców.

W czerwcu 2024r. otrzymaliśmy z BGK zawiadomienia o przyznaniu grantów OZE na łączną kwotę 139 689,22 zł.

Zestawienie budynków:

  1. Sybiraków 28

Szacowana wartość brutto przedsięwzięcia: 150 865,11 zł

Szacowana wartość netto przedsięwzięcia: 139 689,92 zł

Wartość dofinansowania Grant OZE: 69 844,96 zł

  1. Sybiraków 30

Szacowana wartość brutto przedsięwzięcia: 150 865,11 zł

Szacowana wartość netto przedsięwzięcia: 139 689,92 zł

Wartość dofinansowania Grant OZE: 69 844,96 zł

 

Korzyści:

- zmniejszenie emisji CO2.