Uncategorised

Zasady racjonalnego gospodarowania ciepłem

Tylko tyle ciepła ile jest potrzebne

Należy unikać nadmiernego wychłodzenia mieszkania, gdyż na jego ponowne ogrzanie konieczna jest zwiększona emisja ciepła.

Optymalna temperatura

Ciepło dużo kosztuje. Warto więc przyzwyczaić się do nieco niższej temperatury w pomieszczeniach. Obniżenie temperatury o jeden stopień może spowodować zmniejszenie zużycia ciepła o kilka procent, a tym samym obniżenie kosztów ogrzewania.

Nie zasłaniać grzejników

Najlepiej, gdy grzejniki są całkowicie odsłonięte. Jeśli są one zasłonięte zasłonami, obudowane lub zastawione meblami, zagradza się ciepłu drogę do pomieszczenia. Ciepło gromadzi się więc przy grzejniku.

Wietrzenie: krótko i skutecznie

Szybka wymiana powietrza jest najbardziej ekonomiczna. Dlatego przed wietrzeniem nalezy całkowicie zamknąć zawór przy grzejniku, odczekać kilka minut i dopiero wówczas i na krótki czas (ok 5 min) otworzyć okno.

źródło: www.ista.com

Search