Uncategorised

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży ul. Kazańska 1 ogłasza przetarg nieograniczony na remont elewacji i balkonów w budynkach Księcia Janusza 23, Rycerska 3, Rycerska 2, Kasztelańska 2, Kazańska 4 w Łomży.

Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, ul. Kazańska nr 1, 18-400 Łomża pokój nr 16 (sekretariat) do dnia 29.03.2021r. do godz. 10.00.

Z warunkami przetargu można zapoznać się na stronie internetowej spółdzielni http://www.smperspektywa.pl lub w siedzibie spółdzielni w Łomży przy ulicy Kazańskiej 1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

W załączeniu:

SIWZ, Wzór umowy, przedmiar lub obmiar budynków Księcia Janusza 23, Rycerska 3, Rycerska 2, Kasztelańska 2, Kazańska 4 w Łomży.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża ogłasza przetarg na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na place zabaw przy budynkach:

Zadanie nr 1 - Por. Łagody 8-10,

Zadanie nr 2 - Por. Łagody 12 - Kazańska 12,

Zadanie nr 3 - Kazańska 14 - 16,

Zadanie nr 4 - Rycerska 6 - 8 - 10.

 

Szczegóły w załączniku

place zabaw 2021

Search