Uncategorised

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku udostępnia broszurę informacyjną, która ma pomóc w przygotowaniu się do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (zagrożenia) i w ramach powszechnej samoobrony.

Obecny świat daje nam wiele możliwości oraz ułatwia życie na wielu płaszczyznach. Jednak obok rozwoju cywilizacyjnego występują liczne zagrożenia takie jak: masowe wypadki komunikacyjne, występowanie ekstremalnych warunków pogodowych, cyberataki na systemy teleinformatyczne, zakłócenia w dostawie energii elektrycznej lub gazu czy najbardziej skrajne zagrożenie – konflikt militarny. Jeśli sobie ich nie uświadomisz i jeśli nie będziesz choć w niewielkim stopniu do nich przygotowany, to mogą się stać dla Ciebie ogromnym wyzwaniem.

W broszurze zostały przedstawione z jednej strony ogólne informacje o systemie bezpieczeństwa naszego państwa, zaś z drugiej aspekty, na tyle generalne, żeby w sytuacjach kryzysowych móc je wykorzystać do ochrony własnej, swojej rodziny oraz najbliższego otoczenia – sąsiadów.

Informacje zawarte w tej broszurze powinny pomóc w przygotowaniu się na wypadek zagrożeń.

Broszura informacyjna - POBIERZ

Zachęcamy wszystkich do przyniesienia makulatury, butelek plastikowych, baterii lub puszek aluminiowych w dniu 11 października 2019 r. od godz. 10.00 na parkingu przy ul. Prusa 18 w Łomży, a w zamian będzie można otrzymać sadzonkę. Akcję przeprowadza Zakład Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Patronat honorowy: Prezydent Miasta Łomża Mariusz Chrzanowski oraz Nadleśnictwo Łomża.

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji.

Search