top_przetarg3.jpg

Przetargi

05.05.2022r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Łomży ul. Kazańska 1, ogłasza przetarg nieograniczony na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Łomży:
- budynek "D" przy ulicy Sybiraków 32,
- budynek "B" przy ulicy Sybiraków 34.
Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa", ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża, pokój nr 16 (sekretariat) do dnia 20.05.2022r. do godz. 10.00.
Z warunkami przetargu można zapoznać się na stronie internetowej spółdzielni lub w siedzibie spółdzielni w Łomży przy ulicy Kazańskiej 1.
Zamawiający zastrezga sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SWIZ


Branżowe przedmiary robót i PZT.zip

Search