Przetargi

17.05.2018r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i zainstalowanie 3 dźwigów do przewozu osób i towarów z demontażem istniejących dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym średniowysokim przy ulicy Porucznika Łagody 5 w Łomży wraz ze wszystkimi wymaganymi instalacjami i systemami.

Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży, ul. Kazańska 1, pokój nr 16 (sekretariat) do dnia 01.06.2018r do godz. 12.00.

Z warunkami przetargu można zapoznać się na stronie internetowej spółdzielni www.smperspektywa.pl lub w siedzibie spółdzielni przy ul. Kazańskiej 1 w Łomży, pokój nr 14 lub 15.

Wszelkie pytania i uwagi winny być składane na piśmie w siedzibie Zamawiającego, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża – sekretariat, pokój nr 16 lub przesłane drogą elektroniczną sekretariat@smperspektywa.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

26.04.2018r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży ul. Kazańska 1 ogłasza przetarg nieograniczony na remont elewacji i balkonów w budynkach przy ulicy Księcia Janusza 14, 16, 20 w Łomży.
Termin realizacji robót:
od maj - czerwiec 2018 r. do listopad 2018r. - Ks. Janusza 14, 16
od maj - czerwiec 2018r. do czerwiec 2019r. – Ks.Janusza 20 (podział na etapy: I etap – zakończenie do listopada 2018r.)
Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, ul. Kazańska nr 1, 18-400 Łomża, pokój nr 16 (sekretariat) do dnia 09.05.2018r. do godz. 14.00.
Z warunkami przetargu można zapoznać się poniżej w załączonych plikach lub w siedzibie spółdzielni w Łomży przy ulicy Kazańskiej 1.
Informacji udziela Pani Alicja Milewska, pokój nr 14 - 15 w godzinach od 8.00 do 12.00, tel. 86 218-24-91 wew. 36.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
29.03.2018r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Księcia Janusza I nr 3A w Łomży.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Łomża, ul. Kazańska 1, pokój nr 16 (sekretariat) w terminie do 20.04.2018r. do godziny 12.00.
Informacji udziela Pani Alicja Milewska, pokój nr 14, ul. Kazańska 1 w Łomży. Tel. 86 218 24 91 wew. 36.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
08.01.2018r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Łomży ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej dociepleń budynków mieszkalnych wielorodzinnych:
Etap I
- Ks. Janusza 14
- Ks. Janusza 16
- Ks. Janusza 20
Etap II
- Ks. Janusza 22
- Ks. Janusza 18
Pytania odnośnie oferty prosimy kierować do P. Alicji Milewskiej, tel. 86 218 24 91 w. 36
Termin składania ofert do 15.01.2018r. do godziny 14.00.

29.09.2017r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" w Łomży informuje, że w dniu 12.10.2017r. o godz: 1000 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Kazańskiej 1, odbędzie się przetarg ustny na lokal  mieszkalny o pow. 48,46m2 usytuowany na parterze w budynku przy ulicy Księcia Janusza I 8/90 w Łomży.
Cena wywoławcza 2.394,00 zł/m2 powierzchni użytkowej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu ustnego jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości lokalu mieszkalnego tj. 11.600,00 zł, do dnia 11.10.2017r.  Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni: PKO BP SA 53 1020 1332 0000 1102 0027 3896.
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie oczekujący.
Bliższych informacji udziela Dział Mieszkaniowy SM "Perspektywa" w Łomży, pokój nr 10, tel. 86 218 24 91 wew. 28.
Zarząd SM "Perspektywa" w Łomży

12.09.2017r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży ul. Kazańska 1 ogłasza przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej wszystkich branż budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Księcia Janusza I w Łomży. 
Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, ul. Kazańska nr 1, 18-400 Łomża pokój nr 16 (sekretariat) do dnia 25.09.2017 do godz. 12.00.
Informacji udziela Pani Alicja Milewska, pokój nr 14-15 ul. Kazańska 1 w Łomży w godzinach od 8.00 do 12.00 tel. 86 218 24 91 wew. 36.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
10.07.2017r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" w Łomży informuje, że w dniu 21.07.2017r. o godz: 1000 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Kazańskiej 1, odbędzie się przetarg ustny na lokal  mieszkalny o pow. 40,80m2 usytuowany na III piętrze w budynku przy ulicy Sybiraków 6/42 w Łomży.
Cena wywoławcza 3.015,00 zł/m2 powierzchni użytkowej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu ustnego jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości lokalu mieszkalnego tj. 12.300,00 zł, do dnia 20.07.2017r.  Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni: PKO BP SA 53 1020 1332 0000 1102 0027 3896.
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie oczekujący.
Bliższych informacji udziela Dział Mieszkaniowy SM "Perspektywa" w Łomży, pokój nr 10, tel. 86 218 24 91 wew. 28.
Zarząd SM "Perspektywa" w Łomży


01.02.2017r.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" w Łomży informuje, że w dniu 21.02.2017r. o godz: 1000 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy Kazańskiej 1, odbędzie się przetarg ustny na lokal  mieszkalny o pow. 48,46m2 usytuowany na III piętrze w budynku przy ulicy Księcia Janusza I 9/31 w Łomży.
Cena wywoławcza 2.074,00 zł/m2 powierzchni użytkowej.
Warunkiem przystąpienia do przetargu ustnego jest wpłacenie wadium w wysokości 10% wartości ceny wywoławczej lokalu mieszkalnego tj. 10.050,60 zł, do dnia 20.02.2017r.  Wadium należy wpłacić na konto Spółdzielni: PKO BP SA 53 1020 1332 0000 1102 0027 3896.
Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie oczekujący.
Bliższych informacji udziela Dział Mieszkaniowy SM "Perspektywa" w Łomży, pokój nr 10, tel. 86 218 24 91 wew. 28.

Zarząd SM "Perspektywa" w Łomży
16.01.2017r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży ul. Kazańska 1 ogłasza przetarg nieograniczony na remont elewacji i balkonów w budynkach Księżnej Anny 1, 3, 14, 16, 5, 9, 7 w Łomży. Termin realizacji robót - od marca/kwietnia 2017r do listopada 2017r. 
Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, ul. Kazańska nr 1, 18-400 Łomża pokój nr 16 (sekretariat) do dnia 01.02.2017 do godz. 14.00.
Informacji udziela Pani Alicja Milewska, pokój nr 14-15 ul. Kazańska 1 w Łomży w godzinach od 8.00 do 12.00 tel. 86 218 24 91 wew. 36.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Search