top_przetarg3.jpg

Przetargi

03.04.2019r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa" w Łomży, ogłasza przetarg nieograniczony na Wykorzystanie energii odnawialnych źródeł na potrzeby własne Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Łomży.

Szczegółowe informacje dostępne pod adresem internetowym:

 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1177528

26.03.2019r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Łomży ul. Kazańska 1 ogłasza przetarg nieograniczony na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zawadzkiej 63 w Łomży.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Łomża, ul. Kazańska 1, pokój nr 16 (sekretariat) w terminie do 02.04.2019r. do godziny 15.00.
Z warunkami przetargu można zapoznać się na stronie internetowej spółdzielni www.smperspektywa.pl lub w siedzibie spółdzielni ul. Kazańska 1.
Informacji udziela Pani Alicja Milewska, pokój nr 14, ul. Kazańska 1 w Łomży, tel. 86 218 24 91 w. 36.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SPIWZ
18.03.2019r.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

W sprawie przetargu nieograniczonego na przetargu nieograniczonego na wykonanie
dokumentacji projektowej architektoniczno-konstrukcyjnej dociepleń budynków
wielorodzinnych stanowiących zasoby Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży przy ulicy:
Etap I
1. Ks. Janusza 19
2. Ks. Janusza 21
Etap II
3. Ks. Janusza 17
4. Ks. Janusza 23 – Rycerska 3
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży informuje, że w wyniku
przeprowadzonego postępowania przetargowego najkorzystniejszą ofertę złożyła firma :

Pracownia Architektury FORMA Teresa Chwal

18.02.2019r.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej dociepleń budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

Etap I
1. Ks. Janusza 19
2. Ks. Janusza 21
Etap II
3. Ks. Janusza 17
4. Ks. Janusza 23 – Rycerska 3

Pytania odnośnie oferty proszę kierować do : Alicja Milewska Tel. 218-24-91 wewn.36
Termin składania ofert – do 08.03.2019r. do godz. 14.00.

SPIWZ
RODO


21.01.2019r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży ul. Kazańska 1 ogłasza przetarg nieograniczony na remont elewacji i balkonów w budynkach przy ulicy Księcia Janusza 18, 22 w Łomży.
Termin realizacji robót:
od kwiecień do październik 2019r.
Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, ul. Kazańska nr 1, 18-400 Łomża, pokój nr 16 (sekretariat) do dnia 04.02.2019r. do godz. 14.00.
Z warunkami przetargu można zapoznać się poniżej w załączonych plikach lub w siedzibie spółdzielni w Łomży przy ulicy Kazańskiej 1.
Informacji udziela Pani Alicja Milewska, pokój nr 14 - 15 w godzinach od 8.00 do 12.00, tel. 86 218-24-91 wew. 36.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SPIWZ
Ks.Janusza 18 22.zip
Ks.Janusza 18 22(1).zip
Umowa.docx

17.05.2018r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, wykonanie, dostawę i zainstalowanie 3 dźwigów do przewozu osób i towarów z demontażem istniejących dźwigów osobowych w budynku mieszkalnym średniowysokim przy ulicy Porucznika Łagody 5 w Łomży wraz ze wszystkimi wymaganymi instalacjami i systemami.

Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży, ul. Kazańska 1, pokój nr 16 (sekretariat) do dnia 01.06.2018r do godz. 12.00.

Z warunkami przetargu można zapoznać się na stronie internetowej spółdzielni www.smperspektywa.pl lub w siedzibie spółdzielni przy ul. Kazańskiej 1 w Łomży, pokój nr 14 lub 15.

Wszelkie pytania i uwagi winny być składane na piśmie w siedzibie Zamawiającego, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża – sekretariat, pokój nr 16 lub przesłane drogą elektroniczną sekretariat@smperspektywa.pl .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SIWZ
Wyjaśnienie do SIWZ
26.04.2018r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży ul. Kazańska 1 ogłasza przetarg nieograniczony na remont elewacji i balkonów w budynkach przy ulicy Księcia Janusza 14, 16, 20 w Łomży.
Termin realizacji robót:
od maj - czerwiec 2018 r. do listopad 2018r. - Ks. Janusza 14, 16
od maj - czerwiec 2018r. do czerwiec 2019r. – Ks.Janusza 20 (podział na etapy: I etap – zakończenie do listopada 2018r.)
Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, ul. Kazańska nr 1, 18-400 Łomża, pokój nr 16 (sekretariat) do dnia 09.05.2018r. do godz. 14.00.
Z warunkami przetargu można zapoznać się poniżej w załączonych plikach lub w siedzibie spółdzielni w Łomży przy ulicy Kazańskiej 1.
Informacji udziela Pani Alicja Milewska, pokój nr 14 - 15 w godzinach od 8.00 do 12.00, tel. 86 218-24-91 wew. 36.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SIWZ termomodernizacja
Ks.Janusza 14
Ks.Janusza 20
Przedmiary cz.1 - Ks.Janusza 14, 16, 20.
Przedmiary cz.2 - Ks.Janusza 14, 16, 20.
Specyfikacje - Ks.Janusza 14, 16, 20.
Ks.Janusza 16
Wzór umowy
29.03.2018r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Księcia Janusza I nr 3A w Łomży.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Łomża, ul. Kazańska 1, pokój nr 16 (sekretariat) w terminie do 20.04.2018r. do godziny 12.00.
Informacji udziela Pani Alicja Milewska, pokój nr 14, ul. Kazańska 1 w Łomży. Tel. 86 218 24 91 wew. 36.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

SIWZ
08.01.2018r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Łomży ogłasza przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej dociepleń budynków mieszkalnych wielorodzinnych:
Etap I
- Ks. Janusza 14
- Ks. Janusza 16
- Ks. Janusza 20
Etap II
- Ks. Janusza 22
- Ks. Janusza 18
Pytania odnośnie oferty prosimy kierować do P. Alicji Milewskiej, tel. 86 218 24 91 w. 36
Termin składania ofert do 15.01.2018r. do godziny 14.00.

Search