top_przetarg3.jpg

Przetargi

10.05.2021r.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży ul. Kazańska 1 ogłasza przetarg nieograniczony na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych:

- budynek „G” przy ulicy Sybiraków 28,

- budynek „F” przy ulicy Sybiraków 30

w Łomży.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Łomża, ul. Kazańska 1, pokój nr 16 (sekretariat) w terminie do 21.05.2021r. do godziny 10.00.

Z warunkami przetargu można zapoznać się na stronie internetowej spółdzielni http://www.smperspektywa.pl  lub w siedzibie spółdzielni ul. Kazańska 1, pokój nr 14.

Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
SIWZ     Branżowe przedmiary robót i PZT

Search