top_przetarg3.jpg

Przetargi

31.05.2023r.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży ul. Kazańska 1, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Termomodernizacja i remont elewacji i balkonów w budynkach Rycerska 5, Rycerska 7, Por. Łagody 9, Por. Łagody 11 w Łomży”. 
Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, ul. Kazańska nr 1, 18-400 Łomża pokój nr 16 (sekretariat) do dnia 07.06.2023r. do godz. 10.00. 
Z warunkami przetargu można zapoznać się na stronie internetowej spółdzielni http://www.smperspektywa.pl lub w siedzibie spółdzielni w Łomży przy ulicy Kazańskiej 1. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.  

Do pobrania:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Umowa