Aktualności

Najbardziej aktualne wiadomości, bieżące informacje i wydarzenia skierowane do lokatorów SM „Perspektywa” w Łomży

Rada Nadzorcza Spółdzielni

Jest to organ osoby prawnej powołany do wykonywania czynności nadzoru, działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej oraz jej statut (bądź umowę - akt założycielski).

Skład Prezydium i Komisji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Łomży. Kadencja 2016 - 2019.

Prezydium Rady Nadzorczej
Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej
Przewodnicząca RN
Z-ca Przewodniczącej RN
Sekretarz RN
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Komisji Technicznej
Przewodniczący Komisji SKS

Dorota Szymonowicz
Stanisław Gawryluk
Marek Jankowski
Bożena Halina Szypulska
Sylwester Sawicki

Tadeusz Tomaszewski
Przewodnicząca Komisji
Z-ca Przewodniczącej
Członek Komisji, Sekretarz
Członek Komisji
Członek Komisji
Bożena Halina Szypulska
Anna Kondratowicz
Adam Szymański
Krzysztof Skorupski
Marek Jankowski
Komisja Techniczna Rady Nadzorczej
Komisja Społeczno-Kulturalno-Sportowa Rady Nadzorczej
Przewodniczący Komisji
Z-ca Przewodniczącego
Członek Komisji, Sekretarz
Członek Komisji
Sylwester Sawicki
Rafał Zaborszczyk
Dariusz Ciszewski
Stanisław Gawryluk
Przewodniczący Komisji
Z-ca Przewodniczącego
Członek Komisji, Sekretarz
Członek Komisji
Tadeusz Tomaszewski
Marek Kozłowski
Paweł Gawroński
Hanna Dardzińska-Mateuszczyk
Powierzchnia m2
0
Budynki
0
Mieszkania
0
Mieszkańcy
0

Zarząd Spółdzielni

Zarząd jest jednostką organizacyjną składającą się z zespołu ludzi uprawnionych do kierowania działalnością podporządkowanych jej organizacji lub jednostek organizacyjnych. W skład zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" wchodzą:

Nasze Działy

Sekretariat

Pokój nr 16
 • przyjmowanie i rejestracja korespondencji wpływającej do organów statutowych Spółdzielni oraz przekazywanie jej do właściwych działów
 • udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych działów
 • przyjmowanie pism oraz dokumentów


Dział księgowości

Pokój nr 5 (czynsze)
 • uzgadnianie stanu kont w opłatach za czynsz, wodę, ubezpieczenie
 • wypełnianie wniosków na dodatek mieszkaniowy, w celu uzyskania dopłat do czynszu
 • wystawianie faktur za użytkowanie lokali usługowych
 • wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu/zaleganiu w opłatach mieszkaniowych
 • wysyłanie informacji o wysokości stawek opłat czynszowych
 • możliwość informacji o stanie kredytu mieszkaniowego obciążającego mieszkania
 • informacja o spłacie kredytów mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1115 z późn. zm.)
Pokój nr 2
 • prowadzenie windykacji należności
 • udzielanie informacji o spłacie kredytów mieszkaniowych obciążających lokatora
 • zgłaszanie problemów związanych ze spłacaniem czynszu.

Dział mieszkaniowo - członkowski

Pokój nr 10
 • przyjmowanie wniosków o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej
 • ustanawianie tytułów prawnych do lokali na rzecz członków Spółdzielni Mieszkaniowej
 • załatwianie formalności związanych z kupnem/sprzedażą mieszkań i lokali na rynku wtórnym
 • sprzedaż nowych mieszkań
 • wydawanie wniosków na przekształcenie mieszkań
 • wydawanie zaświadczeń o lokalach
 • wyrejestrowanie książeczki mieszkaniowej przed likwidacją

Dział eksploatacji

Pokój nr 7
 • przekazywanie mieszkańcom kluczy do pomieszczeń ogólnego użytku tj: od pralni, wózkowni, suszarni
 • nadzór nad działkami ogrodowymi
 • nadzór nad prawidłowym parkowaniem pojazdów
 • zawieranie umów oraz prowadzenie ewidencji wynajmowanych lokali oraz budynków
 • nadzór nad sadzeniem drzew, krzewów oraz roślin ozdobnych
 • przyjmowanie zgłoszeń administracyjnych dotyczących terenu Spółdzielni Mieszkaniowej
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nie przestrzegania regulaminów Spółdzielni Mieszkaniowej
 • sprawy meldunkowe tj. zameldowania, wymeldowania
Pokój nr 8
 • rozliczenie wody

Pokój nr 12
 • przyjmowanie zgłoszeń lokatorów w związku z naprawami i usterkami oraz eksploatacją zasobów mieszkaniowych.

KONTAKT

Dane teleadresowe
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa"
Ul. Kazańska 1
18-400 Łomża
NIP: 718-000-21-67
REGON: 000872013
Godziny pracy:
 • Poniedziałek: 7:00 - 16:00
 • Wtorek - Czwartek: 7:00 - 15:00
 • Piątek: 7:00 - 14:00

Godziny otwarcia kasy Banku Spółdzielczego : 
 • Poniedziałek: 8:45 - 16:30
 • Wtorek - Piątek: 7:00 - 14:45
Tel. 86 218 24 91; 86 218 24 92
Fax. 86 219 03 03
email: sekretariat@smperspektywa.pl


Dział Inwestycyjny
86 218 24 91 wew. 36, 12,
Dział Mieszkaniowy
86 218 24 91 wew. 28

Zgłoszenia o awariach w godzinach
pracy administracji Spółdzielni Mieszkaniowej przyjmowane są pod nr. tel. 86 218 63 38.

W dni wolne od pracy pełnione są dyżury:
- hydrauliczne: 696 415 846
- elektryczne: 696 415 883
Dział Czynszów
86 218 24 91 wew. 21

Eksploatacja
86 218 24 91 wew. 32
86 218 63 38

Księgowość
86 218 24 91 wew. 18

Administracja
86 218 24 91 wew. 26
Numery kont bankowych:
Czynsze:
Bank Spółdzielczy w Łomży - 85 8757 0001 0001 8568 2000 0020
PKO BP SA - 53 1020 1332 0000 1102 0027 3896

Inwestycje:
PKO BP SA - 23 1020 1332 0000 1202 0036 1881