Image

Aktualności

Najbardziej aktualne wiadomości, bieżące informacje i wydarzenia skierowane do lokatorów SM „Perspektywa” w Łomży

Rada Nadzorcza Spółdzielni

Jest to organ osoby prawnej powołany do wykonywania czynności nadzoru, działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej oraz jej statut (bądź umowę - akt założycielski).

Skład Prezydium i Komisji Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" w Łomży. Kadencja 2022 - 2025.

Prezydium Rady Nadzorczej

Przewodniczący RN: Krzysztof Kotowski
Z-ca Przewodniczącego RN: Justyna Kryjak
Sekretarz RN: Elżbieta Orzechowska
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Iwona Sulej
Przewodniczący Komisji Technicznej: Robert Bartnik
Przewodniczący Komisji SKS: Magdalena Sobocińska
Komisja Techniczna Rady Nadzorczej

Przewodniczący Komisji: Robert Bartnik
Członek Komisji: Justyna Kryjak
Członek Komisji: Ireneusz Grabowski
Członek Komisji: Jan Śmiarowski
Członek Komisji: Andrzej Wojtkowski
Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej

Przewodnicząca Komisji: Iwona Sulej
Członek Komisji: Ewa Siwik
Członek Komisji: Iwona Gryczewska
Członek Komisji: Wiesława Pawłowska
Członek Komisji: Jacek Żukowski
Komisja Społeczno-Kulturalno-Sportowa Rady Nadzorczej

Przewodniczący Komisji: Magdalena Sobocińska
Członek Komisji: Elżbieta Orzechowska
Członek Komisji: Krystyna Gawrońska
Członek Komisji: Michał Kalinowski
Członek Komisji: Łukasz Skrodzki
PRZYJĘCIA INTERESANTÓW

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa w Łomży przyjmuje interesantów w siedzibie Spółdzielni przy ul. Kazańskiej 1 w Łomży.
W celu określenia terminu spotkania prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 86 218 24 91.
fa fa-adjust
Powierzchnia m2
0
fa fa-building-o
Budynki
0
fa fa-trello
Mieszkania
0
fa fa-male
Mieszkańcy
0

Zarząd Spółdzielni

Zarząd jest jednostką organizacyjną składającą się z zespołu ludzi uprawnionych do kierowania działalnością podporządkowanych jej organizacji lub jednostek organizacyjnych. W skład zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "Perspektywa" wchodzą:
mgr inż. Leszek A. Konopka Prezes Zarządu
mgr inż. Leszek A. Konopka

Prezes Zarządu

Absolwent Inżynierii Środowiska na Politechnice Białostockiej. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Nieruchomościami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Rozwoju Regionalnego w Falentach
mgr inż. Leszek A. Konopka Prezes Zarządu
mgr Robert Chaberek

Z-ca Prezesa Zarządu

Absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończył studia podyplomowe menedżerskie w Państwowej Wyższej Szkole Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (EMBA) w Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Warszawie oraz studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Nieruchomościami w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
skrzecz.jpg
mgr Milena Skrzecz

Członek Zarządu

Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku

Nasze Działy

Sekretariat

Pokój nr 16
 • przyjmowanie i rejestracja korespondencji wpływającej do organów statutowych Spółdzielni oraz przekazywanie jej do właściwych działów
 • udzielanie informacji interesantom i kierowanie ich do właściwych działów
 • przyjmowanie pism oraz dokumentów


Dział księgowości

Pokój nr 5 (czynsze)
 • uzgadnianie stanu kont w opłatach za czynsz, wodę, ubezpieczenie
 • wypełnianie wniosków na dodatek mieszkaniowy, w celu uzyskania dopłat do czynszu
 • wystawianie faktur za użytkowanie lokali usługowych
 • wystawianie zaświadczeń o niezaleganiu/zaleganiu w opłatach mieszkaniowych
 • wysyłanie informacji o wysokości stawek opłat czynszowych
 • możliwość informacji o stanie kredytu mieszkaniowego obciążającego mieszkania
 • informacja o spłacie kredytów mieszkaniowych zgodnie z ustawą z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2003r. Nr 119, poz. 1115 z późn. zm.)
Pokój nr 2
 • prowadzenie windykacji należności
 • udzielanie informacji o spłacie kredytów mieszkaniowych obciążających lokatora
 • zgłaszanie problemów związanych ze spłacaniem czynszu.

Dział mieszkaniowo - członkowski

Pokój nr 10
 • przyjmowanie wniosków o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni Mieszkaniowej
 • ustanawianie tytułów prawnych do lokali na rzecz członków Spółdzielni Mieszkaniowej
 • załatwianie formalności związanych z kupnem/sprzedażą mieszkań i lokali na rynku wtórnym
 • sprzedaż nowych mieszkań
 • wydawanie wniosków na przekształcenie mieszkań
 • wydawanie zaświadczeń o lokalach
 • wyrejestrowanie książeczki mieszkaniowej przed likwidacją

Dział eksploatacji

Pokój nr 7
 • przekazywanie mieszkańcom kluczy do pomieszczeń ogólnego użytku tj: od pralni, wózkowni, suszarni
 • nadzór nad działkami ogrodowymi
 • nadzór nad prawidłowym parkowaniem pojazdów
 • zawieranie umów oraz prowadzenie ewidencji wynajmowanych lokali oraz budynków
 • nadzór nad sadzeniem drzew, krzewów oraz roślin ozdobnych
 • przyjmowanie zgłoszeń administracyjnych dotyczących terenu Spółdzielni Mieszkaniowej
 • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących nie przestrzegania regulaminów Spółdzielni Mieszkaniowej
 • sprawy meldunkowe tj. zameldowania, wymeldowania
Pokój nr 8
 • rozliczenie wody

Pokój nr 12
 • przyjmowanie zgłoszeń lokatorów w związku z naprawami i usterkami oraz eksploatacją zasobów mieszkaniowych.

KONTAKT

Dane teleadresowe
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Perspektywa"
Ul. Kazańska 1
18-400 Łomża
NIP: 718-000-21-67
REGON: 000872013
Godziny pracy:
 • Poniedziałek: 7:00 - 16:00
 • Wtorek - Czwartek: 7:00 - 15:00
 • Piątek: 7:00 - 14:00

Godziny otwarcia kasy Banku Spółdzielczego : 
 • Poniedziałek: 8:15 - 16:00
 • Wtorek - Piątek: 7:00 - 14:45
Tel. 86 218 24 91; 86 218 24 92
email: sekretariat@smperspektywa.pl


Dział Inwestycyjny
86 218 24 91 wew. 36, 12,
Dział Mieszkaniowy
86 218 24 91 wew. 28

Zgłoszenia o awariach w godzinach
pracy administracji Spółdzielni Mieszkaniowej przyjmowane są pod nr. tel. 86 218 63 38.

W dni wolne od pracy pełnione są dyżury:
- hydrauliczne: 696 415 846
- elektryczne: 696 415 883
Dział Czynszów
86 218 24 91 wew. 21

Eksploatacja
86 218 24 91 wew. 32
86 218 63 38

Księgowość
86 218 24 91 wew. 18

Administracja
86 218 24 91 wew. 26

DZIELNICOWI

Punkt Przyjęć Interesantów
Łomża, ul. Kazańska 1
środa: 8:30 - 9:30
piątek: 13:30 - 14:30
Rejon dzielnicowego Nr 5:

mł. asp. Sławomir Mikucki

tel. 86 2190304
tel. kom. 885997217
e-mail: dzielnicowy.lomza5@bk.policja.gov.pl

ulice: ul. Zawadzka – nr 55, 59, 61, ul. Kazańska, ul. Porucznika Łagody, ul. Sybiraków, ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 33, ul. Szmaragdowa
Rejon dzielnicowego Nr 7:

asp. szt. Adam Kibiłko

tel. 86 2190304
tel. kom. 885997224
e-mail: dzielnicowy.lomza7@bk.policja.gov.pl

ulice: ul. Generała Władysława Sikorskiego – od nr 256 do 274 (parzyste), ul. Szosa Zambrowska– od nr 30 do 102 (parzyste), ul. Księżnej Anny 1- 21, 23- 31, ul. Mazowiecka. ul. Rycerska nr 13, 16- 20 (parzyste)
Rejon dzielnicowego Nr 6:

st. asp. Karol Kołodziejczyk

tel. 86 2190304
tel. kom. 885997226
e-mail: dzielnicowy.lomza6@bk.policja.gov.pl

ulice: ul. Rycerska nr od 1 do 10, ul. Kasztelańska, ul. Księcia Janusza I, ul. Tallesa z Miletu, ul. Hipokratesa ul. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego – od nr 2 do 10 (parzyste), 11-11A, 14, 14A- 14B, ul. Księżnej Anny nr 22, ul. Szosa Zambrowska 122A, ul. Owocowa 5- 11 (nieparzyste), 21, 23
Numery kont bankowych:
Czynsze:
Bank Spółdzielczy w Łomży - 85 8757 0001 0001 8568 2000 0020
PKO BP SA - 53 1020 1332 0000 1102 0027 3896

Inwestycje:
PKO BP SA - 23 1020 1332 0000 1202 0036 1881
Image