Uncategorised

Harmonogram przeglądów wentylacji i instalacji gazowej

Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz zapisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych każdy właściciel nieruchomości lub zarządca ma obowiązek przeprowadzania kontroli instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

W myśl ww. przepisów, kontrola ta powinna być przeprowadzona w sposób zapewniający uzyskanie wszelkich informacji służących do prawidłowego określenia sprawności przewodów kominowych oraz zapewnić możliwość bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych. Takie kontrole powinny być dokonywane raz w roku równocześnie z kontrolną stanu technicznego przewodów i kanałów wentylacyjnych oraz spalinowych.

Harmonogram przeglądu instalacji gazowych w budynkach zasilanych gazem PROPAN-BUTAN
1  Księżnej Anny   10, 14 klatka I - IV 15.05 - 19.05.2017
2  Księcia Janusza  12, 14 klatka V-VIII 22.05 - 26.05.2017
3  Księcia Janusza  2 29.05 - 02.06.2017
4  Księcia Janusza  4 05.06 - 09.06.2017
5  Księcia Janusza  6, 9 19.06 - 23.06.2017
6  Księcia Janusza  7 26.06 - 30.06.2017
7  Księcia Janusza  8 04.09 - 08.09.2017
8  Księcia Janusza  10 11.09 - 15.09.2017
9  Kazańska  7 11.09 - 15.09.2017
10  Księżnej Anny  1, 8 18.09 - 22.09.2017
11  Księżnej Anny  2, 4 25.09 - 29.09.2017
12  Księżnej Anny  3 02.10 - 06.10.2017
13  Sybiraków  6, 8 09.10 - 13.10.2017

 

Harmonogram przeglądu instalacji gazowych w budynkach zasilanych gazem ziemnym
1  Kazańska   16, 24 09.01 - 13.01.2017
2  Mazowiecka  3, 5 16.01 - 20.01.2017
3  Porucznika Łagody  9, 11 23.01 - 27.01.2017
4  Kazańska  4 23.01 - 27.01.2017
5  Kazańska  2 30.01 - 03.02.2017
6  Mazowiecka  6 30.01 - 03.02.2017
7  Księcia Janusza  11, 13 06.02 - 10.02.2017
8  Rycerska  4, 4A 13.02 - 17.02.2017
9  Kazańska  18, 20, 22 20.02 - 24.02.2017
10  Porucznika Łagody  8, 10 27.02 - 03.03.2017
11  Mazowiecka  2, 4 06.03 - 17.03.2017
11  Porucznika Łagody  3, 7 13.03 - 17.03.2017
11  Porucznika Łagody  1 20.03 - 24.03.2017
12  Kazańska  12 20.03 - 24.03.2017
13  Porucznika Łagody  12 27.03 - 31.03.2017
14  Kazańska  14 03.04 - 07.04.2017
15  Porucznika Łagody  6 03.04 - 07.04.2017
16  Sybiraków  10, 12 10.04 - 14.04.2017
17  Mazowiecka  7 24.04 - 28.04.2017
18  Księcia Janusza  15 24.04 - 28.04.2017
19  Księcia Janusza  19A, 21A, 23A 08.05 - 12.05.2017
20  Rycerska  3A 08.05 - 12.05.2017
21  Porucznika Łagody  6A 16.10 - 20.10.2017
22  Sybiraków  7 16.10 - 20.10.2017
23  Sybiraków  9, 11 23.10 - 27.10.2017
24  Kazańska  26, 28 04.11 - 10.11.2017
25  Sybiraków  14 13.11 - 17.11.2017

 

Search