Uncategorised

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży ul. Kazańska 1, ogłasza przetarg nieograniczony na Remont dachu część C, Mazowiecka 6 w Łomży.

Termin realizacji robót: do października 2020 r.

Oferty należy składać w Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa”, ul. Kazańska 1, 18-400 Łomża pokój nr 16 (sekretariat) do dnia 09.07.2020 r. do godz. 15.00.

Z warunkami przetargu można zapoznać się na stronie internetowej spółdzielni www.smperspektywa.pl lub w siedzibie spółdzielni w Łomży przy ul. Kazańskiej 1. Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są: Alicja Milewska oraz Jarosław Dzierzgowski.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

WYWÓZ ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  Z ZABUDOWY WIELORODZINNEJ

 

TERMIN: 23.06.2020 r.

(DOTYCZY: OS. ARMII KRAJOWEJ, OS. KONSTYTUCJI,
OS. GÓRKA ZAWADZKA, OS. MAZOWIECKIE)

 

ODPADY WIELKOGABARYTOWE SĄ TO ODPADY O DUŻYCH LUB NIETYPOWYCH ROZMIARACH TAKIE JAK: MEBLE (NP. SZAFY, STOŁY), DYWANY, WÓZKI DZIECIĘCE, MATERACE, ROWERY.

 

PROSIMY O WYSTAWIENIE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
W DNIU POPRZEDZAJĄCYM WYWÓZ – TJ. 22.06.2020 r., EWENTUALNIE NAJPÓŹNIEJ
W DNIU WYWOZU DO GODZ. 7.00 RANO PRZY WIATACH ŚMIETNIKOWYCH.

 

ZBIÓRKA OKRESOWA NIE DOTYCZY ELEKTROŚMIECI TZN. SPRZĘTU RTV / AGD
ORAZ ODPADÓW REMONTOWYCH I BUDOWLANYCH.

 

PROSIMY O PRZEGLĄD I UPRZĄTNIĘCIE ZBĘDNYCH RZECZY Z KORYTARZY PIWNICZNYCH I POMIESZCZEŃ WSPÓLNEGO UŻYTKU (SUSZARNIE, WÓZKOWNIE).

WYSTAWIANIE ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH POZA TERMINAMI ZBIÓRKI JEST ZABRONIONE. W PRZYPADKU POTRZEBY UTYLIZACJI TEGO RODZAJU ODPADÓW POZA TERMINAMI ZBIÓREK OKRESOWYCH , ODPADY NALEŻY WYWOZIĆ DO PSZOK
POD ADRESEM UL. AKADEMICKA 22 W ŁOMŻY.

Search