Uncategorised

Wzrost cen ciepła - wrzesień 2022

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Perspektywa w Łomży informuje, iż od dnia 16.09.2022 r Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. zmieniło taryfę dla ciepła. Poniżej przedstawiamy wybrane aktualne stawki opłat (dotyczące naszych zasobów):

data decyzji URE 30.12.2021 02.09.2022 zmiana +/-
Moc zamówiona zł/MW/m-c 7.218,67 8.866,89 +22,83%
Cena ciepła zł/GJ 34,62 69,28 +100,12%
Cena nośnika ciepła zł/m3 20,10 24,44 +21,59%
Usługi przesyłowe stałe zł/MW/m-c      
Grupa 110 3.204,78 3.885,87 +21,25%
Grupa 122 3.020,33 3.701,42 +22,55%
Usługi przesyłowe zmienne zł/GJ      
Grupa 110 17,17 20,67 +20,38%
Grupa 122 13,31 16,16 +21,41%

 Ustalone w taryfie ceny i stawki nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

* Grupa 110 - Odbiorcy, do których ciepło w wodzie dostarczane jest z węzłów cieplnych obsługujących jeden obiekt, stanowiących własność i eksploatowanych przez dostawcę.

* Grupa 122 - Odbiorcy, do których ciepło w wodzie dostarczane jest z grupowych węzłów cieplnych i zewnętrznych instalacji odbiorczych, stanowiących własność i eksploatowanych przez dostawcę.

Search