Uncategorised

Energia cieplna - informacja dla mieszkańców

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Perspektywa” w Łomży przesyła w załączeniu kopię faktur
za energię cieplną za miesiąc sierpień i wrzesień 2023r. (wrześniowa z upustem 8%)
Z porównania faktur jasno wynika, że mimo podobnego zużycia energii cieplnej w obu miesiącach
kwota z faktury za wrzesień jest o 10% wyższa od faktury za sierpień pomimo zastosowanego upustu.
Fakty mówią same za siebie. Wprowadzanie w błąd naszych mieszkańców jest niedopuszczalne.
Matematyka jest chyba „silną” strona Pana Prezesa MPECu. Przykładem jest wyliczenie kwoty 4 mln
zł, która została wzięta chyba z nieba.

W imieniu Zarządu SM „Perspektywa”
Leszek A. Konopka

Do pobrania: Faktura